Bir Mega Mental Aritmetik öğrencisinin
sayıların söylenme hızında “SESLİ ANZAN” gösterisi

TEMSİLCİLİKLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliği Nedir?
LİSANS ANLAŞMASI veya TEMSİLCİLİK RUHSATI bir tarafın geliştirdiği başarılı bir iş formatını diğer bir tarafa belli bir il, ilçe,kasaba veya şehirde belli bir süre yürütmesi için verilen kullanma hakkıdır. Lisansı veren tarafa LİSANSÖR, temsilcilik ruhsatı alan tarafa da ŞUBE veya TEMSİLCİLİK adı verilmektedir.

MEGA HAFIZA tanınan, ciddi bir inanırlılığı ve prestiji olan bir markadır. Mega Hafıza lisansör olarak Mega Aritmetik Sistemi’nin ve dokümanlarının telif haklarına sahip olan bir kurumdur. Temsilci Lisansörün sahibi olduğu “Mega Aritmetik™ Dahi Çocuk Merkezi” sistemini, ilgili dokümanları ve markaları TEMSİLCİLİK LİSANS ANLAŞMASI şartları doğrultusunda kullanan taraftır.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliği Kimler İçin Uygun?
“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” işletmeciliği, mevcut bir dershane, etüt merkezi veya ana okulu sahibi olup da sunduğu imkanları genişletmek için arayış içinde olan mevcut müteşebbisler, üniversite mezunu genç girişimciler, bağımsız yeni bir iş kurmak isteyen öğretmenler, eğitimciler, emekli öğretmenler, bir miktar parası olup da kısa sürede dönüş yapacak bir yatırım aracı arayan kültürlü insanlar için ideal bir projedir.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliği İçin Aranan Ön Şart Nedir?
Temsilcilik için önce ön şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir.
 • Eğitimciliği ve çocukları seviyorsanız,

 • Nitelikli insanlar yetiştirme konusunda güçlü bir isteğiniz varsa,

 • Geleceği eğitimle şekillendirmek istiyorsanız,

 • Mega Hafıza’nın “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” programını öğrenmek ve öğretmek konusunda kararlı iseniz,

 • Bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” kurup işletebilecek mali güce ve motivasyona sahipseniz,

 • Mega Hafıza’nın vizyon, misyon ve felsefesini paylaşıyorsanız,

Mega Hafıza’nın sunduğu “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliğine sahip olmak için ön şartları sağlıyorsunuz demektir.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliği İçin gerekli Olan Altyapı Nedir?
Bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” açmak için bulunduğunuz kasaba, ilçe veya ilin merkezi bir yerinde ulaşımı kolay minimum 90 m2’lik bir ofise (kiralık veya mülk sahibi) sahip olmanız gerekmektedir.

Ofisin müstakil bir girişi, en az iki tuvaleti, iyi havalandırmalı ve modern bir görünümü olması gerekmektedir. Ofis bilgisayar, internet, telefon ve faks gibi sistemlerle donatılmalıdır.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilcilik Alma Maliyeti Nedir?
Temsilcilik anlaşması beş (5) yıllık olarak imzalanmaktadır. Beş yıllık temsilcilik lisans ücreti “8500.- TL + KDV”dir.

Ayrıca temsilcilikte görev alacak eğitimcinin eğitimi de Mega Hafıza tarafından yapılmaktadır. Eğitimcinin eğitimi için kişi başı ödenecek eğitim ücreti “1000.- TL + KDV” dir.

Özet olarak bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği alıp, işletmeye başlatmak için, temsilcilik alan kurum veya şahsın beş yıllık lisans bedeli ve bir eğitimcinin eğitimi ücreti olarak, Mega Hafıza’ya toplam “9500.- TL + KDV” ücret ödemesi gerekmektedir.

Mega Hafıza yukarıda belirtilen temsilcilik ve eğitim ücretinin haricinde temsilcilik veya şubenin cirosundan ayrıca hiçbir pay talep etmemektedir. Ancak, temsilcilik eğitim verdiği her öğrencisi için Mega Hafıza’dan temin edeceği eğitim araçları, materyalleri ve kitap seti için KDV hariç 70.- TL ve online eğitim ve yazılımların kullanım ve geliştirme ücreti olarak KDV hariç 30.- TL Mega Hafıza’ya ödeyecektir.

Temsilcilik “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi”nde Eğitim Gören Bir Öğrenci İçin Ne Kadar Bir Ücret Talep Etmeli?
“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” eğitimi toplam iki (2) yıl sürmektedir. Eğitim her biri üçbuçuk, dört ay süren toplam dört (4) kurdan oluşmaktadır. Eğitimin çocuğa faydalı olabilmesi için en az bir yıllık bir süre (ilk iki kur) eğitime devam etmesi tavsiye edilmektedir. Öğrenci eğitim boyunca haftada sadece bir (1) gün, üç (3) saatlik eğitim seanslarına katılacaktır.

Eğitim ücreti il kira maliyetinin yüksekliği, pahalılık oranı ve benzer kriterlerle farklılık gösterebilmektedir. Örneğin eğitim ücreti yıllık 1250.- TL + KDV olan bir bölgeyi göz önüne alalım; bu bölgede her bir öğrencinin bir yıllık eğitim (her biri dört ay süren iki kurluk eğitim) ücreti olarak 1250.- TL + KDV eğitim ücreti talep edilmesi uygun olacaktır. Eğitime ikinci yıl da devam eden öğrenci için, velisi aynı miktarı ikinci yıl için de ödeyecektir. Bu ödemenin örneğin 10 ay taksit şeklinde ödenmesi, velinin ayda sadece 125.- TL gibi çok düşük bir miktar ödemesi kolaylığı demektir.

Temsilcilik eğitim verdiği her öğrenciye, ilk kayıtta eğitim malzemelerini (eğitim kitapları, eğitim araç ve gereçleri vb. için) Mega Hafıza’dan ücreti mukabili alarak verecektir.

Dikkat! Örneğin her biri ortalama dört ay süren iki kurluk bir eğitim döneminde, öğrenci haftada üç saat olmak üzere yılda toplam 96 saat ders görmektedir. Bir yıllık iki kurun yıllık ücreti olan 1250.- TL’yi 96 saate bölerseniz, sonuç saat ücreti 13.- TL’dir. Yani veli çocuğunun matematik becerilerinin, konsantrasyonunun, hafızasının ve beyin kapasitesinin gelişmesini sağlayan bu eğitimin bir saati için sadece 13.- TL ödemektedir. Bu miktarı özel ders ücretleriyle mukayese ederseniz, çok düşük bir ders ücreti olduğu açıktır. Bilinçli hiçbir velinin bu ücreti ödemekten kaçınmayacağı açıktır.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” İşletmeciliği İçin Temel Finansal Maliyetler Nelerdir?
Temsilcilik alarak bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” açmayı planlıyorsanız aşağıdaki maliyet faktörlerini de göz önüne alarak yatırım planı yapmalısınız;
 • Merkezi açacağınız cevre ve muhit.

 • Gerekli mobilya ve teçhizat.

 • Gerekli ofis ve dershane malzemeleri.

 • Temsilcilik Ücreti.

 • Eğitmenlik Sertifika Eğitim Ücreti.

 • Ön işletme maliyetleri (personel, kira, elektrik, su, telefon vb.).

 • Pazarlama (broşür baskısı, reklam vb.) giderleri.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliğinin Bölge Sınırlamaları Nelerdir?
Mega Hafıza sahibi olduğu MEGA ARİTMETİK sistemini “MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” adı altında işletilmek üzere çeşitli il, ilçe, kasaba veya şehirde TEMSİLCİLİKLER (Franchising) vermektedir. Temsilciliklerin faaliyet gösterdikleri alan ve bölgeler anlaşma ile sınırlanmaktadır. Temsilcilik sınırları TEMSİLCİLİK LİSANS ANLAŞMASI’nda karşılılı anlaşma ile belirlenmektedir.

Mega Hafıza’nın “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilcilerine Hangi Destekleri Vermektedir?
Yönetim ve İşletme Desteği
Mega Hafıza yirmi yılın üzerinde bir işletme ve yönetim tecrübesine sahiptir. Yetkili temsilcilikler başarılı bir modelin uygulanmasında sürekli rehberlik ve danışmanlık alacaklar, ayrıca çıkabilecek sorunların çözümünde teknik destek göreceklerdir.

İşletme Yönetimi Kılavuzu
İlgili temsilciliğe işletme idaresi konusunda eğitim verileceği gibi, tavsiye edilen ücretlendirme, finansal gelir planı vb. konularda hazır bir “İşletme Yönetim Kılavuzu” verilecektir.

Eğitim Müfredatı ve Eğitimcilerin Eğitimi
Müfredat ve eğitimci eğitimi Mega Hafıza’nın desteği ile gerçekleşmektedir. Müfredat programı hem yazılı ve hem de elektronik olarak temsilciliklere verilmektedir. Sürekli araştırma ve tecrübeye paralel olarak müfredatta yapılan yeni düzenlemeler ve gelişmeler de anında temsilciliklere bildirilmektedir.

Yeni bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” kuran işletme sahipleri, görevlendirecekleri öğretmen adaylarının yanı sıra, kendileri de Eğitmenlik Sertifika programına katılabilirler. Bu programda adaylar işin hem akademik yönleriyle, hem de yönetim ve işletme konularıyla ilgili eğitim almaktadırlar.

Eğitimcinin eğitimi Mega Hafıza’nın Ankara’daki eğitim salonlarında yapılmaktadır. “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliği almak, Eğitmenlik Sertifika Programına katılmak, işbirliği olasılıklarını veya koşulları görüşmek için Mega Hafıza’ya müracaat ediniz.

Mega Hafıza eğitim programlarının kalite standardını korumak ve geliştirmek için tüm şubeleri ve eğitimcileri ile yakın bir ilişki ve işbirliği içinde çalışmaktadır.

Eğitim Araç ve Gereçlerinin Temini

Mega Hafıza şubelerinin ihtiyacı olan eğitimle ilgili olan tüm kitap, araç ve gereçleri sipariş üzerine indirimli olarak temsilcililklerine anında temin etmektedir.

Online Eğitim ve Uygulama Desteği
Mega Hafıza şubelerinde eğitim gören tüm öğrenciler için internet üzerinden online uygulama ve egzersiz yapma imkanı sunmaktadır. Öğrenciler ve velileri temsilcilerin verdiği şifrelerle web üzerinden online uygulama ve egzersiz alanlarına ulaşabilmektedirler.

Reklam ve Pazarlama Desteği
Temsilcilikler veya bir başka ifadeyle şubeler, Mega Hafıza’nın hazırladığı videoları, yayında olan web siteleri, TV, gazete ve internette yaptığı tanıtımlarıyla, tanınmış bir markanın gücünden yararlanma ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.

Mega Hafıza tarafından broşür, poster, el ilanı, görsel ve işitsel filmler vb. dokümanlar hazırlandıkça temsilciliklere de örnekler gönderilmektedir.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilciliğinin Başlama Şartları Nelerdir?
“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilcilik koşulları son derece mütevazı bir yatırım gerektirmektedir. Temsilcilik lisans ücreti ve bir adet eğitimcinin eğitimi için toplam “9500 TL + KDV” gibi bir ödemeyle bir “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği alabilirsiniz.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği, temsilcilik anlaşmasının imzalanması ve temsilcilik lisans ücretinin ödenmesiyle başlar.

Bölgenizde yeni bir eğitim merkezi için temsilcilik almışsanız, merkezinizin fizik mekanlarını Mega Hafıza standartlarına uygun hale getirir getirmez, sistem, müfredatı, metodolojisi ve işleyişi ile hemen faaliyete geçmenizi sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Mevcut bir etüt merkezi, dershane veya ana okulu gibi bir kurum sahibi olarak temsilcilik alıyorsanız, sistemin kurularak işlemeye başlaması çok daha kolaydır.

“Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” Temsilcilik Mürtacaatından İşletmeciliğe Kadar Giden Süreç Nasıl Bir Akış İzliyor?

TEMSİLCİLİK MÜRACAATI / KABUL SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

Temsilcilik İsteme Talebinin Gönderilmesi / Konuyla İlgilenmek
Müracaat Formunun Ulaşması / Temsilcilik Müracaatının Değerlendirilmesi
Teklif İş Planının Değerlendirilmesi / Özgeçmiş - İlgi Alanı - Meslek
Temsilcilik Talebinin Uygun Görüldüğünü Bildiren Yazı / Teklif İş Planı
Temsilcilik Talebinin Onaylanması / Temsilcilik Kaydı / Sözleşme Taslağı
Temsilcilik Sözleşmesinin İmzalanması / Lisans Peşinatının Ödenmesi
Lisans Bakiye Ödeme Planı / Temsilcilik Belgesinin Düzenlenmesi
Temsilciliğin Online Sisteme Kaydedilmesi / İş Araçlarının ve Setin Teslimi
Temsilciliğin Web Sitesinin ve Bilgilerinin Temsilcilik Sayfasında Yayınlanması
Temsilcilik ve Faaliyet Yerinin Hazırlanması
İlgili Personelin İstihdamı / Temsilcilik Ofisinin Programa Uygunluğunun Onayı
Eğitimcinin Eğitimi ve Temsilcilik Faaliyetinin Aktif Olarak Başlaması

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ BAYİLİK VE İŞ FIRSATI

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ BAYİLİK BAŞVURU FORMU

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ EĞİTMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ EĞİTMENLİK BAŞVURU FORMU
 

 
 
 

© 2011 MEGA HAFIZA
Tüm hakları saklıdır.
email : info@megaaritmetik.com Tel (Ankara) : 0312 417 33 30 (Pbx) - 0312 417 27 79