MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ
TEMSİLCİLİK (Franchising) VE İŞ FIRSATI

Her ailenin en kıymetli varlığı çocuklarıdır. Her aile çocukları için öğrenme ve hafıza kapasitelerini artıracak, hızlı, kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlayacak, beyin kullanım kapasitelerini artıracak, problem çözme yeteneklerini geliştirecek, okulda ve gelecekteki iş yaşamlarında performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak sağlam, doğru ve güvenilir yöntemler ve programlar aramaktadırlar. Bunun sonucu olarak günümüzde özel öğretim ve kişisel gelişim zamanın en karlı bir yatırım alanı ve ideal bir iş fırsatı olmuştur.

Türkiye’de ve Dünya’da hızlı öğrenme, hafıza gücü, zihinsel matematik ve beyin eğitimi konusunda öncü bir kuruluş olan Mega Hafıza, Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatları “MEMORIAD”ın Başkanı olan Melik Duyar’ın hazırladığı benzersiz bir programla size, başarısı kanıtlanmış bir hafıza, zeka ve beyin geliştirme sistemini, kendi merkezinizde benzersiz bir programla uygulayarak, kasabanızda, ilçenizde veya şehrinizde bir ilk olma fırsatını sunmaktadır.

Mega Hafıza’nın sizlere sunduğu “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” sistemi, eğitim ve müfredat programı, uygulama yöntem ve teknikleri, eğitmen yetiştirme, eğitim araçları hazırlama ve geliştirme merkezi, derslik tasarımı, yazılım ve donanım geliştirme ve organizasyon gibi konularda sağladığı profesyonel destek ve danışmanlıkla çok kapsamlı bir pakettir.

Mega Aritmetik™ Mega Hafıza™ tarafından geliştirilmiş olan ve 5 İle 11 Yaş (5 yaş ve 11 yaş dahil) arasındaki çocukların matematikte öne sıçramalarını sağlayan ideal bir sistem, ideal bir eğitim aracıdır ve ideal bir iş fırsatıdır.

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ BAYİLİK BAŞVURU FORMU

MEGA ARİTMETİK UZMANLIĞI
&
MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ TEMSİLCİLİĞİ

Mega Hafıza zihinsel matematik, hafıza gücü, konsantrasyon, hızlı okuma ve beyin eğitimi vb. tüm beyin temelli eğitimler konusunda Türkiye’de öncülük yapan köklü bir kurumdur. Öyle ki, Türkiye beynin sağ ve sol yarım küresinin birlikte ve dengeli kullanılması gerektiğini Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Duyar’ın 1990’lı yılların başında çeşitli televizyonlarda yaptığı hafıza gösterileriyle tanımıştır.

Tescilli “Mega Aritmetik™ Dahi Çocuk Merkezi” programının yaratıcısı Melik Duyar hafıza gücü, zihinsel matematik, beyin eğitimi, yaratıcı düşünme ve hızlı okuma gibi konularda sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınan bir kişiliktir. Duyar şu anda Dünya Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları MEMORIAD™’ın da başkanlığını yapmaktadır. Onun eğitimlerine katılan ve eğitim setlerini çalışan çeşitli yaşlardaki öğrencilerin TV kanallarında yaptığı gösteriler herkesi şaşırtmaktadır.

Zihinsel veya mental matematik teknolojik dünyada hepimizin ihtiyacı olduğu çok önemli bir beceridir. Her çocuğun küçük yaşta kendisini düşünen ve problem çözen bir matematikçi gibi düşünmesi ve hissetmesi önemlidir. Bilimsel yöntemlere dayanan ve üzerinde çok hassas düşünülerek hazırlanmış olan “MEGA ARİTMETİK™ Dahi Çocuk Merkezi” programının çocuk, zeka ve hafıza, zihinsel matematik ve beyin eğitimi gibi konularda lider bir kurum olan Mega Hafıza™’nın desteğinde sunuluyor olması önemli bir faktördür.

Mega Hafıza™ etkili öğrenmenin geniş zamana yayılan sistematik bir öğrenme ile mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu nedenden dolayı Paritmetik™, soroban ve hayal gücüne dayanan “Mega Aritmetik™ Dahi Çocuk Merkezi” eğitim programı tüm yıla yayılarak sunulmaktadır. Eğitim programı normal akademik müfredata müdahale etmeyecek şekilde planlanmıştır. Hazırlanan eğitim araçları, ana kitaplar ve çalışma kitapları çocukların ilgisini çeken ve onları motive eden düzenli bir ilerlemeyi hedef almıştır.

Mega Hafıza™ sunduğu bu eğitim programı ile sadece çocuğun akademik performansının üst seviyelere çıkmasını hedef almamış, kazandırdığı temel zihinsel beceriler sayesinde onların hayat boyu başarılı olmalarını hedef almıştır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için çok özgün yaratıcı bir eğitim programı ve metodolojisi sunmaktadır. Program sağladığı bilgisayar yazılımları ve eğitim araçları ve dokümanları sayesinde eğitimcinin veya öğretmenin 8 – 12 kişilik bir öğrenci gurubuna aynı anda verimli bir eğitim vermesini sağlamaktadır.

Mega Aritmetik eğitimi için ödenen miktar özel bir ders ücretinden çok daha düşüktür, ama kazandırdığı beceriler hayat boyu başarılı olmanın temellerini atmaktadır. Bu anlamda “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” eğitim programı anne, baba ve çocuklar için ideal bir eğitim aracı olmanın yanında, müteşebbisler, eğitimciler ve eğitimci olmayı planlayanlar için de ideal bir iş fikri ve ideal bir iş modelidir.

“MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ” işletmeciliği ve temsilciliğinin birçok avantajları vardır;

  • Bir ana okulu, dershanesi veya etüt merkezi gibi işi olan kurum ve kuruluşlar “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği ile mevcut işlerini hem daha çok büyütme, hem de ürün yelpazelerini genişleterek kurumlarında ilave değerler yaratma imkanına sahip olmaktadırlar.

  • Mevcut faaliyette olan bir etüt merkezi, dershane veya ana okulu gibi bir iş sahibi olarak “Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi” temsilciliği alıyorsanız, sistemin kurularak işlemeye alınması çok daha kolaydır. Mevcut öğrenci ve veli çevresi ve ilişkileriniz, programının tanıtımı ve kurumunuz bünyesinde açılacak kurslara ilgi ve talep potansiyeli açısından sizleri ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.

  • Yeni bir iş olarak kişi kendi kendinin patronu olma ve kimseye bağımlı olmadan kendi planladığı finansal hedeflere ulaşma şansına sahip olmaktadır.

  • Yeni bir iş olarak kişi profesyonel bir eğitim kariyerine sahip olma şansına sahiptir. Bu pozisyonla çocukların gelişimine ve gelecek nesillere katkısı olacak faydalı bir iş yaparken, aynı zamanda yüksek derecede tatminkar bir mali imkana sahip olmaktadır.

  • Mega Aritmetik Uzmanlığı ve Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi temsilciliği çok düşük bir ilk yatırım maliyeti gerektirmektedir. Temsilcilik anlaşmasının ve uzmanlık eğitiminin hemen ertesi günü sistem size hemen nakit akışı sağlayabilecek bir potansiyele sahiptir.

  • Yeni bir iş sahibi olarak kişi çocukların geliştiği, motive olduğu ve eğlendiği bir ortamı yönetmekten dolayı zevk alacağı hoş bir iş ortamına sahip olmaktadır.

  • Yeni bir iş sahibi olarak kişi, kazanma ve faydalı olma konusunda kendini ispatlamış bir iş modeline sahip olmaktadır. Mega Hafıza 1990’lı yılların başından bu yana faaliyette olup, onun bilgisinden, tecrübesinden, veri tabanından ve pazarlama mecralarından destek alarak iş yapmak oldukça kolaydır.

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ İÇİN SIK SORULAN SORULAR

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ BAYİLİK BAŞVURU FORMU

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ EĞİTMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI

MEGA ARİTMETİK DAHİ ÇOCUK MERKEZİ EĞİTMENLİK BAŞVURU FORMU
 

 
 
 

© 2011 MEGA HAFIZA
Tüm hakları saklıdır.
email : info@megaaritmetik.com Tel (Ankara) : 0312 417 33 30 (Pbx) - 0312 417 27 79