MEGA ARİTMETİK™ EĞİTİMİYLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Zihinsel Aritmetik (Mental Aritmetik) Neden Öğrenilmeli?
Çoğu insan “Elimizde hesap makinesi gibi aletler ve kolayluklar varken, zihinsel hesaplamalarla kendimizi ve çocuklarımızı yormaya ne gerek var?” diye sorabilir. Bu sorunun birinci bölümüne verilecek cevap şudur; Arabası olan çoğu insan sağlıklı kalabilmek için spor salonlarına veya açık koşu parkurlarına gidip koşmaktadır. O zaman bu insanlara da “Araba gibi bir kolaylık varken, neden koşarak kendinizi yoruyorsunuz?” diye sormak gerekir. Aynı mantıkla zihinsel aritmetik de beyni çalıştırarak zinde ve sağlıklı kalmasını sağlayan harika bir egzersizdir. Bilimsel araştırmalar sayılarla uğraşma ile beyin hücrelerinin uyarılması ve beyin gelişimi arasında direkt ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu sorunun ikinci bölümü ise zihinsel aritmetiğin çocukları yorduğunu ima etmesidir. Bu doğru değildir. Okulda öğretilen zihinsel matematik teknikleriyle zihinsel aritmetik yapmaya kalkarsanız şüphesiz çok yorulursunuz ve işin içinden çıkamazsınız. Çünkü okulda öğretilen teknikler beynin sadece bir yarım küresini kullandırdığı için hem zordur, hem de beynin gelişmesine ve sinerji yaratmasına uygun değildir. Önemli olan zihinsel aritmetik işlemlerini beyni yormadan ve beyni geliştiren teknikleri kullanarak yapmaktır. İşte bu etapta Mega Hafıza™’nın tescilli “MEGA ARİTMETİK™” sistemi devreye girmektedir. Mega Aritmetik™ sistemi okulda öğretilen aritmetik teknikleriyle değil, beyni geliştiren ve beynin her iki yarım küresini aktif eden bir eğitim sistemidir.

MEGA ARİTMETİK™ Nedir?
Mega Aritmetik™ Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatları Başkanı Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, çocukların beyin gelişimine uygun olan, beyne uygun zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini birleştiren ve beyinde sinerji yaratan çok özel bir zihinsel aritmetik öğretim sistemidir.

“Mega Aritmetik™”, zihinsel aritmetik veya diğer bir ifadeyle mental aritmetik kanalıyla, matematik alanında elde edilen zihinsel bir beceridir. Bu zihinsel beceri çocukların matematik yeteneklerini güçlendirerek geliştirmekte ve hesap makinesinden daha hızlı olarak zihinsel aritmetik işlemlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Başlangıçta çocuklar Melik Duyar’ın geliştirdiği Paritmetik™ sistemiyle sadece on parmakla 1’den 99’a kadar saymayı öğrenerek, toplama ve çıkarma işlemlerini yapmayı öğrenmektedirler. Daha büyük sayılarla karmaşık işlemleri yapmak için daha sonra abaküsün en gelişmiş hali olan sorobanı kullanmaktadırlar. Bir sonraki etapta çocuklara parmaklarını ve sorobanı kullanmadan, hayal güçlerini kullanarak beyin gücüyle zihinsel aritmetik işlemlerini yapmaları öğretilmektedir. Bu etap yüksek bir konsantrasyon ve hayal gücü gerektirmektedir. Bu özel yetenek çocuğun zihinsel işlem becerilerine dayanmaktadır. Mega Aritmetik™ sistemiyle yapılan egzersizlerde beynin her iki yarım küresi de uyarılmakta ve beynin düşünme kapasitesi maksimum seviyeye çıkartılmaktadır.

Beynin Her iki Yarım Küresini Kullanarak İşlem Yapmak Nedir?
Hepimizin bildiği gibi beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin her iki yarım küresinin uzman olduğu faaliyetler farklıdır. Çoğu insan günlük yaşamda ve okul hayatında daha çok sol beyin küresini dominant olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni okuldaki öğretim metotlarının daha çok sol beyni yoğun kullandıran ve beynin sağ yarım küresini çok az işin içine katan bir müfredat programı takip etmesidir. Bunun sonucu olarak da sağ beyin atıl kalmakta ve beynin bu bölümünde maksimum gelişme sağlanmamaktadır. Mega Hafıza™’nın geliştirdiği Mega Aritmetik™ sistemi işin içine beynin sağ yarım küresini de katmakta ve böylece beyin gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır.

Abaküs Nedir? Soroban Nedir?

Abaküs yazarak hesaplama yöntemleri gelişmeden önce ve modern hesap makineleri bulununcaya kadar bir hesap makinesi gibi kullanılan bir hesaplama aracıdır. Abaküsün ilkel hali ilk olarak M.Ö. 2700-2300 yılları arasında Sümerliler tarafından kullanılmıştır. Yunanlı tarihçi Herodotus’a göre abaküs bir dönem Mısır’da da yoğun şekilde kullanılmıştır. Abaküs M.Ö. İran’da kullanılmış ve bu İran’dan Hindistan, Çin ve Roma İmparatorluğuna yayılmıştır. Bu alet Çin’de 900 yıla yakın bir süre hesaplama aleti olarak kullanılmıştır.

Çinden Japonya’ya gelen Abaküs küsüratlı işlemleri de yapacak şekilde yeniden düzenlenerek 1930’lu yıllarda yeni bir hale getirilmiş ve bu yeni abaküse “SOROBAN” adı verilmiştir. Modern hesap makinelerine rağmen abaküsün modern hali olan Soroban hale Japonya’da üretilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Japonya’da Soroban halen okullarda matematik müfredatının içinde öğretilmektedir.

Soroban Beynin Her İki Yarım Küresinin Birlikte Kullanılmasını Nasıl Sağlıyor?
Mega Hafıza™’nın Mega Aritmetik™ sistemi zihinsel aritmetiği beynin sağ yarım küresini ve hayal gücünü de işin içine katarak sorobanın kullanılarak yapılmasına dayanan bir metottur. Çocuklara önce soroban sistemine uygun olan parmakları kullanarak yapılan bir aritmetik sisteminin öğretilmesiyle başlamaktadır. Sonra işlemlerin sorobanla yapılması öğretilmektedir. En son etapta da gerçek bir fiziksel soroban aleti kullanmadan, çocuklara hayali olarak sağ beyinlerinde bir soroban oluşturarak aritmetik işlemleri yapmaları öğretilmektedir. Bu eğitim çocukların hayal güçlerini, konsantrasyonlarını ve hesaplama becerilerini geliştirmekte ve bir kalem, kağıt, abaküs veya hesap makinesi kullanmadan zihinsel aritmetik işlemlerini akıldan yapabilmelerini sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ sistemi çocukların kendi beyin güçleri ile aritmetik işlemleri akıldan hem hızlı, hem de doğru olarak hesap makinesinden daha hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ sisteminin en önemli katkısı, kullandığı sistem ve müfredatla sadece aritmetik işlemleri zihinsel olarak hızlı, kolay ve doğru olarak hesaplamayı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda okuldaki başarıyı da artıracak birçok akademik beceriyi çocuğa kazandırmakta ve zeka seviyesini maksimum seviyede kullanmasını sağlamaktadır.

Mega Hafıza™’nın MEGA ARİTMETİK™ Sisteminde Nasıl Bir Öğretme Metodu Kullanılıyor?
Mega Hafıza™’nın Mega Aritmetik™ öğretme metodu sırayla Paritmetik™, hesaplama sistemini, hayal gücünü ve sorobanı birlikte kullanmaya dayanmaktadır. Çocuğa önce Paritmetik™ sistem, sonra soroban kullanımı ve nihai olarak hayal gücünü kullanarak aritmetik işlemleri yapması öğretilmektedir. Eğitimin nihai etabında çocuğa hayal gücünü kullanarak sorobansız olarak işlemleri zihinsel olarak yapması öğretilmektedir. Daha sonra hız egzersizleri ile çocuğun hayal gücü, konsantrasyonu ve hafıza gücü geliştirilerek, kalem kağıt veya hesap makinesi kullanmadan hesaplamaları hızlı bir şekilde akıldan yapması sağlanmaktadır. Böylece çocuk kendi beyin gücünü kullanarak hesaplamaları hem hızlı, hem de doğru bir şekilde bir hesap makinesinden daha hzılı bir şekilde yapacak hale gelmektedir. Kısa bir ifadeyle Mega Hafıza™ tarafından özenle geliştirilmiş olan Mega Aritmetik™ müfredat programı çocukların zihinsel matematiği kolay ve zorlanmadan yapabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Örnek olarak aşağıda verilen işlemlere bir bakın:

31 - 26 + 87 + 63 + 98 - 38 + 47 + 80 + 84 - 76 + 47 + 36 = ?

642639 x 9 = ?

6351 / 73 = ?

387 x 413 = ?

4972 = ?

Bu işlemleri kağıt, kalem ve hesap makinesi kullanmadan akıldan yapmak zorunda olduğunuzu bir düşünün. Şüphesiz uğraşarak ve biraz da zorlanarak cevapları bulabilirsiniz. Şimdi bu işlemleri zihinsel olarak yapmak için ne kadar gayret ve konsantrasyon gerekli diye bir düşünün. Sizin yapmak için zorlandığınız bu işlemleri, küçük bir çocuğun akıldan yapmasının imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, Mega Aritmetik™ sistemiyle eğitilmiş olan 7, 8 veya 9 yaşındaki bir çocuk bu işlemleri bir kalem, kağıt, hesap makinesi veya herhangi başka bir hesaplama aracı kullanmadan birkaç saniye içinde cevaplayabilmektedir. Çocuğa bu işlemleri kolayca yapmasını sağlayan şey öğrendiği teknikler ve daha da önemlisi artan odaklanma gücü, konsantrasyonu, gelişen hayal gücü ve beynin her iki yarım küresini birlikte ve dengeli olarak kullanıyor olmasıdır.

Hayal Gücünün Öğrenmeye Katkısı Nedir?
Hayal gücünün aktifleştirilmesi insanların hafıza ve beyin kapasitelerinin daha etkin kullanmasını sağlamaktadır. Özellikle çocuklar hayal güçlerini kullandıklarında daha kolay öğrenmekte, konuyu daha iyi hazmetmekte ve daha iyi anlamaktadırlar. Bunun nedeni öğrenmeye beynin sol tarafının yanında sağ tarafının da katılmasıyla beyinde muhteşem bir sinerji yaratılmasıdır. Mega Aritmetik™ sisteminin egzersizleri ve uygulamaları sayesinde bir problem sorulduğunda çözüm için çocuk özel bir gayret göstermeksizin doğal olarak hayal gücünü kullanmaya başlamakta ve kolayca çözüme ulaşmaktadır. Hayal gücü ve görsellik çocukların sağ beyinlerini de öğrenmenin içine katarak hem öğrenme güçlerini, konsantrasyonlarını ve anlama kapasitelerini artırmakta, hem de öğrenmekten zevk almalarını, kendilerine güvenmelerini ve eğlenmelerini sağlamaktadır.

Çocuğumun Mega Aritmetik™ Sistemini Öğrenmesi Okul Başarısını Nasıl Etkiler?
Evet. Mega Hafıza™’nın Mega Aritmetik™ sisteminin beynin her iki yarım küresinin birlikte ve dengeli kullanılmasını sağlayarak, hesaplamalar sırasında hayal gücünün ve görselliğin de işin içine katılmasını sağlaması, çocukların beyin kapasitelerini ve hızlı öğrenme becerilerini geliştirmektedir. Bu beceriler aynı zamanda çocukların hafıza güçlerini, anlama yeteneklerini, sabretme yeteneklerini, odaklanabilme kapasitelerini ve konsantrasyon güçlerini de geliştirmektedir. Artan bu zihinsel yetenekler genel olarak diğer akademik becerilerin de gelişmesini sağlamaktadır. Mega Hafıza™’nın amacı çocukların sadece okulda başarılı olmalarını sağlamak değil, optimum beyin gelişimiyle onların hayat boyu başarılı olmaları için gerekli olan temelleri atmaktır.

Matematik Dersleri Zaten İyi Olan Bir Öğrenciye Mega Aritmetik™ Sistemi Ne Fayda Sağlar?
Mega Aritmetik™ eğitimi sadece beynin mevcut potansiyellerini en iyi şekilde kullanmayı sağlamakla kalmamakta, çocuğa beynin her iki yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmayı öğreterek, odaklanma ve konsantrasyon güçlerini geliştirerek genel akademik başarılarını da önemli ölçüde artırmaktadır. Sistem çocuğa kompleks sayısal problemleri çözmeyi öğreterek onun zihinsel mukavemetini, sabrını ve genel olarak problem çözme becerilerini de pozitif yönde geliştirmektedir. Bunların doğal bir sonucu olarak sağlanan genel zihinsel gelişim çocuğun küçük bir dahi olmasını sağlamaktadır. Söylenenlerin ozeti şu formülde gizlidir

Paritmetik™ + Zihinsel Aritmetik + Hayal Gücü + Uygulama + Egzersiz = Beyin Gelişimi

Bu formülün uygulaması “Mega Aritmetik™” sisteminin ta kendisidir.

Mega Aritmetik™ Eğitim Sistemi Toplam Ne Kadar Sürüyor?
Tüm program 4 ayrı eğitim kurundan oluşmaktadır. Her bir kur 14 - 16 hafta veya bir başka ifadeyle yaklaşık olarak 4 ay sürmektedir. Bu anlamda 4 kurun, yani tüm programın tamamlanması toplam 2 yıl sürmektedir. Öğrencilere programdan fayda sağlaması için en az ilk 2 kuru tamamlaması tavsiye edilmektedir, ki bu yaklaşık bir yıllık bir programdır.

Kurlar, okul dönemine paralel olarak düzenlenen normal kurlar ve yaz döneminde düzenlenen hızlandırılmış kurlar olarak iki şekilde düzenlenebilmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi kurları daha çok yıl içinde programı uygun olmayan yeni çocuklar için veya çeşitli nedenlerle yıl içi programı tam olarak takip edememiş tekrar yapmak isteyen çocuklar için düzenlenmektedir.

Okul Dönemine Paralel Normal Kurlar : Bu kurlar normal okul programına paralel olarak yıl içinde iki dönem olarak düzenlenmekte, yaz dönemi ise tatil olmaktadır. Bu düzenlemede her yılın birinci kuru okul programının birinci dönemine paralel olarak yapılırken, her yılın ikinci kuru okul programının ikinci dönemine paralel olarak yapılmaktadır. Bu programda dersler haftada bir gün olmak üzere üç (3) saat olarak düzenlenmektedir.

Yaz Döneminde Düzenlenen Hızlandırılmış Kurlar : Bu alternatif daha çok, okul döneminde yoğun olmalarından dolayı bu programı kaçıran ve yaz döneminde çocuklarının bu programdan yararlanmasını isteyen aileler için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış kurlarda dersler haftada en az altı (6) saat olarak düzenlenir. Altı saatlik ders programı hafta içi günlerde olabileceği gibi, hafta sonlarına yoğunlaşmış özel gruplar şeklinde de olabilmektedir. Bu altı saatlik ders, haftada “2 gün x 3 saat” veya haftada “3 gün x 2 saat” şeklinde düzenlenmektedir.

Çocuğumun Bu Eğitim Sırasında Günlük Ne Kadar Çalışması Gerekiyor?
Mega Aritmetik™ sınıf çalışmalarının haricinde, çocuğun haftanın 4 veya 5 günü her gün sadece 10-15 dakika egzersiz yapması gerekmektedir. Çocuğun bu çalışmaları çoğu kez internet üzerinden online egzersizle eğlenerek yapması sağlanmaktadır.

Eğitim Sırasında Çocuğuma Günlük Ödev Kağıtları Verilecek Mi?

Genel olarak bu sorunun cevabı “Hayır”dır. Şüphesiz çocuk öğrendikleriyle ilgili her gün 10 – 15 dakika egzersiz yapacaktır. Ancak kesinlikle kendilerine yapmaları için ödev kağıtları verilmeyecektir. Esas takip edilecek dokümanlar size verilecek olan “Mega Aritmetik™” kitaplarıdır. Mega Aritmetik™ sistemine kayıt yaptıran öğrenciler Mega Aritmetik™ sistemini her hafta sınıfa gelerek öğreneceklerdir. Mega Aritmetik sınıf odaklı öğrenme sistemidir.

Mega Aritmetik™ Eğitim Programına Hangi Yaştaki Çocuklar Katılabilir?
5 ile 11 yaş arası (5 yaş ve 11 yaş dahil) her çocuk bu eğitim programına katılabilir. Beyin bölgelerinde uzmanlaşma ve plastisitenin tamamlanması ergenlik çağının tamamlamasına kadar devam etmektedir. Bu anlamda bu dönemdeki eğitim beyin gelişimi için çok büyük bir önem arzetmektedir. Üst limit olarak 12 yaş sınırı koyulmasının nedeni budur. 12 yaş ve üzeri (ilköğretim 6., 7. Ve 8. sınıf öğrencileri dahil) tüm öğrenci ve yetişkinlere Mega Hafıza™’nın diğer bir eğitim seti ve programı olan “MEGA MATEMATİK™” ve “FOTOGRAFİK HAFIZA TEKNİKLERİ™” eğitimi tavsiye edilmektedir.

Unutmayın “MEGA ARİTMETİK™” sistemi 5 ile 11 yaş arası çocuklar için, MEGA MATEMATİK™” eğitimi de 12 yaş ve üzeri tüm öğrenciler ve yetişkinler için hazırlanmıştır.

Neden MEGA HAFIZA™? Neden MEGA ARİTMETİK™?
Mega Hafıza™ 1990’lı yıllarda Türkiye’de hafıza, zihinsel matematik ve beyin eğitimini başlatan köklü bir kuruluştur. Türkiye beynin sağ ve sol yarım küresinin birlikte ve dengeli kullanılması gerektiğini Dünya Hafıza Şampiyonu olan Melik Duyar’ın çeşitli televizyonlarda yaptığı hafıza gösterileriyle tanımıştır.

Melik Duyar hafıza gücü, zihinsel matematik, beyin eğitimi ve hızlı okuma gibi konularda sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınan bir kişiliktir. Duyar şu anda Dünya Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları MEMORIAD™’ın da başkanlığını yapmaktadır. Onun eğitimlerine katılan ve eğitim setlerini çalışan çeşitli yaşlardaki öğrencilerin çeşitli TV kanallarında yaptığı gösteriler herkesi şaşırtmıştır.

Mega Aritmetik™ sistemi Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatları MEMORIAD™’ın Başkanı olan Melik Duyar tarafından geliştirilmiş bir sistem olup, sistem şu anda MEMORIAD™ yönetimi tarafından tüm dünyaya dağıtımının yapılması amacıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Çince’ye çevrilmektedir. Yani sistem MEMORIAD™ yönetim kurulu tarafından onaylanmış global bir sistemdir.

Mega Aritmetik™ Sisteminde Eğitim Nasıl Veriliyor?
Zihinsel veya mental aritmetiği Mega Aritmetik™ sistemiyle öğrenmenin avantajı eğitimin sağ-sol beyin temelli ve eğitici-odaklı (veya öğretmen-odaklı) bir yaklaşımla yapılmasıdır. Öğretmen her hafta teknikleri öğrenciye eğlenceli faaliyetler desteğinde görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleri kombinasyonu ile öğretmektedir. Öğrenme ciddi ve sıkıcı bir sınıf havasında değil, bir eğlence ve oyun ortamında yapılmaktadır. Eğitimler eğlenceli destek farklı faaliyetlerle desteklenmektedir. Bu sayede öğrenci öğrenme süreci içinde hiçbir zaman kendisinde bir öğrenme yükü hissetmemektedir. Bir başka ifadeyle, haftalık öğrenme saatleri küçük ve gelişen beyinler için bir beyin jimnastiği ve oyun seansı olmaktadır. Mega Aritmetik™ eğitim sistemi pro-aktif bir sistemdir. Kısacası, Mega Aritmetik™ sistemi oynayarak ve eğlenerek öğrenmenin ta kendisidir. Bu sayede çocuğun öğrenme isteği yakalanmakta ve yüksek bir motivasyon sağlanmaktadır.

Öğretmen Odaklı Eğitim Nedir?
Mega Aritmetik™ sistemi ders veya sınıf yoğun çalışmalar üzerine yapılandırılmıştır. Öğretmek öğretmenin görevidir ve onun sorumluluğundadır. Sınıf haricinde çocuklara evde çalışmaları ve yapmaları için ilave ödevler verilmemektedir. Derslere zamanında gelmek, ders kaçırmamak ve dersi derste öğrenmek esas alınmıştır. Herhangi bir dersi kaçıran öğrencinin geri kalmaması için, bir sonraki haftanın dersinden önce mutlaka ilgili eğitimciden kaçırdığı dersi planlanan ilave bir saatte öğrenmesi gerekmektedir.

Mega Aritmetik™ Eğitim Programına Katılacak Çocuğun Zeka Seviyesi Ne Omalı?
Mega Aritmetik™ sistemi farklı zeka (I.Q.) seviyelerindeki tüm öğrenciler için uygun olan bir eğitim sistemidir. Mega Aritmetik™ sisteminde kullanılan görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme kombinasyonu zeka olarak hem normal, hem normalin üstü, hem de normalin biraz altında olan tüm öğrencilere büyük faydalar sağlamaktadır. Mega Aritmetik™ öğrenme tekniği çocuğun beyninin her iki yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmasını sağlayarak beyin kapasitesini artırmakta ve konsantrasyonunu kademeli olarak geliştirerek zihinsel performansının artmasını sağlamaktadır. Bu öğrenme sistemi çocuğun kendine güvenini de artırmakta ve hiçbir konudan korkmamasını sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ Eğitim Programı Online Olarak Sunuluyor Mu?
Evet. Online eğitim sistemimiz kayıtlı öğrenciler ve öğretmenler için aktif durumdadır. Bu bölümü sadece kayıtlı ve eğitim gören öğretmen ve öğrenciler kullanabilmektedir.

Mega Aritmetik™ Sisteminin Çocuğumuza Bir Faydası Olur Mu?
Evet, Mega Aritmetik™ sistemi çocuğun hem temel aritmetik konularına hakim olmasını ve anlamasını sağlayarak hızlı hesaplamalar yapmasını sağlamakta, hem de öğrenmeye sağ beyin etkisini katarak her türlü konuyu hızlı öğrenmelerini sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ Eğitim Sistemi Başka Ülkelerde Uygulanıyor Mu?
Mega Aritmetik™ sistemi şu anda Dünya Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları MEMORIAD™ yönetimi tarafından tüm dünyaya dağıtımı yapılmak amacıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Çince’ye çevrilmektedir. Yani sistem MEMORIAD™ yönetim kurulu tarafından onaylanmış global bir sistemdir.

Mega Aritmetik™ Sisteminin Okulda Öğretilen Aritmetikten Farkı Nedir?
Mega Hafıza™ tarafından geliştirilmiş olan Mega Aritmetik™ eğitim sistemi ile müfredat programı ve yenilikçi öğretim metotları bu sistemin eğitimde bir mihenk taşı olma özelliğine sahiptir. Okullarda uygulanan klasik yöntemler genel olarak daha çok beynin sadece sol yarım küresini uyarmaktadır. Bu sebepten dolayı beynin büyük bir kapasitesi atıl kalmaktadır. Ayrıca okullarda öğretilen aritmetik yöntemlerle sadece basit işlemleri kağıt ve kalem kullanmadan yapmak mümkündür. Ancak karmaşık hesaplamaları ve aritmetik işlemleri öğrenciler kalem ve kağıt kullanmadan zihinsel olarak yapamazlar. Mega Aritmetik™ sistemi kullandığı yöntemle beynin sağ yarım küresini ve hayal gücünün kullanımını da işin içine katarak öğrencilerin beyin kullanım kapasitelerini artırmakta ve karmaşık hesaplamaları ve aritmetik işlemleri kalem ve kağıt kullanmadan zihinsel olarak hem hızlı, hem de doğru olarak yapmalarını sağlamaktadır.

Sistem bu özelliğiyle sadece beynin mevcut potansiyelini en iyi şekilde kullanmayı sağlamakla kalmamakta, çocuklara beynin her iki yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmayı öğreterek genel akademik başarılarını da önemli ölçüde artırmaktadır. Sistem çocuklara kompleks ve sayısal problemleri çözmeyi öğreterek çocukların zihinsel mukavemetlerini pozitif yönde geliştirmektedir. Bunların doğal bir sonucu olarak sağlanan genel zihinsel gelişim çocukların küçük dahiler olmasını sağlamaktadır.

Mega Aritmetik™ Sistemi Öğrenenlere Ne Faydalar Sağlıyor?
Aritmetiği öğretmenin sadece bir yolu yoktur. Aritmetik birçok farklı yaklaşımlarla öğretilebilir. Aritmetiğin temel amacı işlemlerin doğru ve hızlı yapılmasının sağlanmasıdır. Mega Hafıza™’nın Mega Aritmetik™ sistemi etkili, hızlı ve doğru hesaplama yapabilmenin en iyi ve en verimli yoludur. Bu anlamda Mega Aritmetik™ sistemi okulda öğretilen teknikler ve yaklaşımlar için tamamlayıcı ve destekleyici bir metot olmaktadır.

Mega Aritmetik™ Sistemi Öğrenenlere Hangi Alanlarda Fayda Sağlıyor?
Mega Aritmetik™ sistemi bu eğitimi alan çocuklara ve öğrencilere şu alanlarda fayda sağlamaktadır:
 • Daha İyi Hafıza Gücü

 • Keskin Bir Gözlem Gücü

 • Yüksek Konsantrasyon

 • Yüksek Odaklanma Yeteneği

 • Hızlı Refleks

 • Daha İyi Analitik Düşünme

 • Gelişmiş Sabır ve Dayanıklılık

 • Gelişmiş Yaratıcı Düşünme ve Hayal Gücü

 • Anlama ve Hesaplama Yeteklerinde Gelişme

 • Kendine Güvenin Artması

 • Etkili ve İstekli Dinleme Becerileri

 • Daha İyi Uygulama Becerileri

 • Okuma, Yazma ve Öğrenme Becerilerinde Gelişme

 • Kendini Daha İyi İfade Etme Yeteneği

Mega Hafıza™’nın Mega Aritmetik™ sistemi yukarıda sayılan konularda sağladığı gelişmelerle, hesaplamalarda ve matematik becerilerde çok etkin olan çocuklar ve öğrenciler yetiştirmektedir. Elde edilen konsantrasyon, yüksek odaklanma, daha iyi hayal gücü, hızlı öğrenme, gelişmiş hafıza gücü vb. gelişmelerin diğer konularda kullanılması başka alanlarda da aynı derecede fayda sağlamaktadır. Bu eğitimin sonucunda çocuklar daha dayanıklı ve sabırlı olmayı da öğrenerek diğer çalışmaların ve konuların yarattığı stresle kolayca başedebilecek bir duruma gelmektedirler. Kısacası, Mega Aritmetik™ çocukların beyninin yüksek kapasitede kullanılmasını sağlayan bir eğitim sistemidir.

5-11 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş olan “Mega Aritmetik™ Dahi Çocuk Merkezi” eğitim programıyla ilgileniyorsanız, lütfen MEGA HAFIZA™’yı arayınız?

MEGA ARİTMETİK™ EĞİTİMİ MÜFREDAT PROGRAMI

 

 
 
 

© 2011 MEGA HAFIZA
Tüm hakları saklıdır.
email : info@megaaritmetik.com Tel (Ankara) : 0312 417 33 30 (Pbx) - 0312 417 27 79